Pensionare în 2017, sau în 2018?

balantaOpțiunea pensionării până la sfârșitul anului 2017 sau a așteptării majorării soldelor/salariilor brute de la 01.01.2018 pot fi în mod determinant influențate de diferența de beneficiu net al pensiei.

Puteți afla acestă diferență luând în calcul următoarele circumstanțe:

  • prevederi legale (deocamdată) în vigoare: limitarea pensiei nete la nivelul soldei nete/salariului net (OUG 59/2017) și majorarea soldelor/salariilor brute în 2018 (Legea 152/2017);
  • intenții declarate de modificare a cotelor de contribuții sociale și de impozitare pentru venituri în 2018.

Pensia brută nu are nicio influență asupra acestui calcul, atâta timp cât realizați un cuantum procentual al pensiei (cu OMM inclus) de 75% în 2017 și 60% în 2018 (detalii).

Observație:

Având în vedere prevederile art.38 și 25 din Legea salarizării 153/2017, prezentate mai jos, cred că există o probabilitate rezonabilă ca, de la 01.01.2018, sporurile, primele și premiile să fie… revizuite. Doar simpla introducere în calculul ponderii acestora a normei de hrană cam dă peste cap bugetul ordonatorilor de credite. Pentru cele mai multe solde/salarii, valoarea normei de hrană depășește cu mult 30% din suma-bază de calcul prevăzută de art.25, dar și pentru ceilalți reprezintă tot o pondere importantă. Realizarea unei medii de 30% a sporurilor pe ordonator este imposibilă fără tăieri din ceea ce se acordă în prezent. Prin urmare, așteptarea unei creșteri nete a soldei/salariului la 01.01.2018 ar trebui tratată cu rezerve și prudență.

„Art. 38 – (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale:
a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilorindemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;”

„Art. 25 – (2) [..]  pentru instituţiile din sistemul sanitar şi cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.”