O.U.G. 20/2016 – Soldă de merit sau compensație?

Există din ce în ce mai multă nemulțumire în rândul celor pensionați după 2009 din cauza așa-zisei discriminări pe care o provoacă O.U.G. 20/2016 prin includerea, în două etape, începând cu 01.08.2016, a soldei de merit în solda de funcție a militarilor activi și excluderea expresă a acestei măriri din prevederile art.60 al Legii 223/2015. 

upsTextul ordonanței se dovedește ambiguu și lipsit de substanță, fapt pentru care nu știu și nu văd cum s-ar putea materializa. Se știe foarte bine că, potrivit definiției, solda de merit se acordă unei persoane „pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată” (v. L.138/1999), și nu unei funcții. A introduce acum solda de merit în toate funcțiile înseamnă o mărire „mascată” a salariilor, cu scopul clar al neactualizării pensiilor. Ceea ce ar fi o ticăloșie…

Totuși, să vedem ce spune ordonanța:

„(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.”

Articolul de mai sus folosește termenul de sumă compensatorie. În general, în cazul în care drepturile salariale ale unei persoane devin mai mici decât cele (re)stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcția respectivă la o anumită dată, se acordă o sumă compensatorie, cu caracter tranzitoriu, care să acopere diferența, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Prin analogie, pot presupune că dacă în decembrie 2009 beneficiam de solda de merit, iar din ianuarie 2010 acest beneficiu a fost desființat prin lege, trebuia să primesc o sumă compensatorie care să fie egală cu diferența dintre soldele brute din cele 2 luni, determinată de „dispariția” legală a soldei de merit. Nu știu când și dacă cei care s-au aflat în situația de mai sus au primit sau nu această sumă. Formularea „soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii” lasă să se înțeleagă că deja existau solde în care erau cuprinse aceste sume.

Dacă nu s-au primit aceste sume, acum nu pot fi acordate decât pentru perioada pentru care salariul de merit a fost stabilit pentru persoanele în cauză, adică până la împlinirea unui an (posibil să mă înșel!), caz în care articolul ordonanței nu are sens în formularea actuală.

Dacă prevederea ordonanței îngăduie reacordarea soldei de merit, începând cu 01.08.2016,  nu mai putem discuta despre sume compensatorii! Deci, iar nu are sens articolul. Apoi, ce se va întâmpla cu cel care după 01.08.2017 nu va mai fi „merituos”, va pierde cei 50% la care a avut dreptul până la această dată?

Ca atare, se cam prezumă eludarea „legală” a art.60 din Legea 223/2015.

mos alecu
Vizitator
mos alecu

Mos Alecu Multe discutii , nedumeriri , sperante si explicatii fanteziste genereaza oug 20/2016 ! Acea oug care spune si ca : „(5) … începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, …în soldele de funcţie/salariile’de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.” . Toate nedumeririle , sperantele si explicatiile fanteziste apar din uitarea istoriei peripetiilor legilor salarizarii ! Se uita faptul ca unii termeni folositi in oug… Citește mai mult »