Nota de subsol care bate legea

Castana din focul (ne)actualizării bazei de calcul pentru stabilirea dreptului de pensie, cu majorările prevăzute de Legile 152 și 153/2017, se mistuie pe zi ce trece. Chiar dacă art. 28 (1) al Legii 223/2015 este clar și fără limitări – „Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie..”. -, unele instituții, responsabile cu actualizarea bazei de calcul, nevrând să se ardă nici la mână, nici la buzunar, caută definiția actualizării în exemple… depășite. Așa a ajuns ca sintagma „actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie” să însemne „actualizate la data intrării în vigoare a Legii 223/2015”.  Motiv pentru care, ultima lege care se aplică pe linie de actualizare a elementelor salariale pe toate cele 6 luni din baza de calcul, în urma majorărilor salariale, este Legea 293/2015. „De vină” ar fi nota nr.4 de la punctul 7 al anexei 4 din Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul comun M24/30/8147/2016, care, stabilind modul de completare a Cuantumurilor ACTUALIZATE, majorate ale diferitelor elemente salariale, precizează:

4) Se înscrie cuantumul total actualizat al elementelor salariale menționate, majorat conform prevederilor legale care reglementează salarizarea [..], la data intrării în vigoare a Legii 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin aplicarea majorărilor salariale stabilite de Legea 293/2015 [..].

În interpretarea de mai sus, nicio majorare salarială ulterioară intrării în vigoare a Legii 223/2015, adică 01.01.2016, nu mai presupune actualizare la data deschiderii dreptului de pensie. Adică: nu e trecută în notă Legea 152, nu actualizăm! Și paradoxul legii ar fi ridicol: data deschiderii dreptului de pensie să coincidă cu data intrării în vigoare al Legii 223…

UCIN
Abonat
UCIN

De cand un ordin comun are putere de Lege?
Daca este ordin comun de ce MAN si SRI au actualizat baza de calcul si MAI nu?