Amăgirea salariilor mari

Desigur, ne amintim cum miniștrii internelor și apărării, precum și diverși politicieni, vrând să domolească hemoragia pensionărilor generată de OUG nr. 59/2017, predicau avantajele rămânerii în sistem, din perspectiva creșterilor salariale următoare. După o analiză a efectului plafonării pensiei nete la nivelul soldei nete/salariului net, cred că s-au înșelat. Este foarte posibil, în condițiile menținerii legislației actuale, ca mulți dintre viitorii beneficiari de pensii militare să urmărească doar atingerea unui anumit nivel salarial satisfăcător și nu realizarea unei cariere îndelungate. Argumentul se află în tabelele de mai jos.

sit59În coloana Solda brută (SB) se află suma potențială care reprezintă baza de calcul a pensiei, potrivit art.28 din Legea 223/2015.

Coloana Suma maximă valorificată reprezintă cât (în mod real, nu pe hârtie!) din baza de calcul (solda brută) se poate valorifica, prin plafonarea pensiei nete, iar în următoarea coloană este indicat același lucru, procentual.

Ce înseamnă aceste valori? Să luăm un exemplu: pentru o medie a soldelor brute de 4.500 lei, baza de calcul (tot brută) reală valorificată este de numai 3.399 lei; adică toți care au această soldă și se pensionează având un cuantum procentual al pensiei, în 2017, între 75,5% și maximul de 102%, vor avea aceeași pensie netă! Adică, pe principiul „noii echități”: la stagii diferite, aceeași pensie!

Aceiași pensionabili, în 2018, vor avea solda mărită cu 25%: 5.625. Prin schimbarea prognozată a contribuțiilor și impozitului pe salarii, ecartul procentual în care toți vor avea aceeași pensie netă se lărgește, de la 61% la 102%.

Întrebarea logică și de oportunitate este: De ce să cumulezi o vechime de 40 ani, să aștepți semnul onorific de 20%, atâta timp cât vei avea aceeași pensie cu cel care solicită pensie militară în baza art.19, pentru numai vreo 15 ani vechime în serviciu?

Iar întrebarea logică și retorică: Ce noimă mai are art.29 (1) din Legea 223/2015, prin care „Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel: a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28; b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”, atâta timp cât, cu totul din 2018, baza de calcul reală este plafonată la maxim 63%?